Adres
Sint Antonieweg 9 8161 CG Epe
Openingstijden
Ma - vrij: 09:00 - 18:00 uur

Voor verwijzers

Contact
Wij vinden overleg met verwijzers en andere behandelaren belangrijk in samenspraak met de cliënt. Dit overleg kan op verschillende manieren: per mail, telefonisch en persoonlijk.

Verwijsbrief
Voor een BGGZ en een SGGZ behandeling hebben wij een verwijsbrief nodig van bijv. huisarts.

Onderzoek
Wij vinden verantwoording en onderbouwing van ons werk erg belangrijk. Daarom participeren wij in verschillende vormen van onderzoek.

  • Belloods participeert in het promotieonderzoek van Mia Scheffers betreffende lichaamsbeleving
  • ROM onderzoek voor cliënten die in de 2e lijns zorg  krijgen aangeboden
  • Cliënten tevredenheidsonderzoek
  • Deelname aan onderzoek Titel: Raak- publiek ‘Doen en Meten’: Patient Reported Outcome Measures voor Psychomotorische Therapie.

Workshop
Henriëtte en Eric verzorgen regelmatig workshops. Zij richten zich vooral op ervaringsgericht werken binnen therapie en integratie van de aangeboden therapie vormen binnen Belloods. Beiden zijn bereid om op aanvraag workshops aan te bieden, zowel samen als individueel.
Henriëtte verzorgt mede:
Opleiding: Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies bij posttraumatische stress stoornis (PTSS) bij het Rino Amsterdam
Module:  Lichaamsgerichte psychologie bij het Rino Amsterdam
Masterclass Psychomotorische Therapie en EMDR bij Windesheim, Zwolle
Eric verzorgt mede:
Cursus vaktherapie en schematherapie aan het Rino Amsterdam.
Masterclass Psychomotorische therapie en Persoonlijkheidsstoornissen bij Windesheim, Zwolle

Opleidingen
Henriëtte van der Meijden is per 02-06-2009 geaccrediteerd practitioner van de EMDR Europe Association. Hiermee is zij gekwalificeerd om alle EMDR behandelingen uit te voeren.

Publicaties

“Schematherapie en de Gezonde Volwassene.”
Onder redactie van Anne-Marie Claassen en Silvia Pol. Henriëtte en Eric van der Meijden hebben in dit boek een hoofdstuk geschreven: Psychomotorische Therapie en de Gezonde Volwassene. Uitgegeven door: Bohn Stafleu van Loghum zie: Schematherapie en de gezonde volwassene.

“PMT bij chronische pijn”
In de Windesheimreeks: kennis en onderzoek, heeft het lectoraat bewegen en gedragsbeïnvloeding van Windesheim  een boekje uitgegeven geschreven door  Henriëtte van der Meijden en Ruud Bosscher.
Door de auteurs is geprobeerd op een gestructureerde wijze inhoud te geven aan PMT in de revalidatie. De doelgroep “mensen met chronische pijn” zijn voor de PMT ontwikkeling als speerpunt gekozen. Vanuit een biopsychosociale visie is een raamwerk ontwikkeld om een concrete module te ontwikkelen, die ingepast kan worden in een multidisciplinaire behandeling van chronische pijn. Dit raamwerk kan ook een model zijn voor de ontwikkeling van PMT modules gericht op andere doelgroepen. ISBN/EAN: 978-90-77901-08-03 Uitgave Hogeschool Windesheim.