Adres
Sint Antonieweg 9 8161 CG Epe
Openingstijden
Ma - vrij: 09:00 - 18:00 uur

Aanmelding
Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor een behandeling.

Maatregelen Corona / Covid19 virus
De kabinetsmaatregelen als gevolg van het Corona / Covid19 virus hebben voor de behandelingen bij Praktijk Belloods momenteel de volgende consequenties: Het is mogelijk behandelcontacten face-to-face af te spreken onder de voorwaarden: handen wassen, geen verkoudheid- of griepverschijnselen en 1,5 meter afstand.

De Behandeling
Een behandeling zal zo kort als mogelijk en zo lang als nodig in beslag nemen. Een zitting duurt 50 minuten, tenzij anders wordt afgesproken. De duur en de frequentie van de behandeling worden in samenspraak bepaald, passend bij de doelstellingen.

Binnen de behandeling wordt samen met u een behandelplan opgesteld en een behandelovereenkomst getekend. Er kan gebruik gemaakt worden van bewegings- en lichaamsgerichte interventies, Pessotherapie, EMDR en haptonomie. Dit is afhankelijk voor welke therapeut u kiest. Het is mogelijk om in de behandeling gebruik te maken van de samenwerking binnen onze praktijk tussen de verschillende therapeuten met hun  specifieke vaardigheden. Hierdoor kan in overleg met u gekozen worden om een deel van de behandeling te volgen bij een collega therapeut.

Indien het wenselijk is voor de behandeling is het mogelijk om in overleg bijvoorbeeld een partner te betrekken bij de behandeling. Voor kinderen geldt dat altijd (beide) ouder(s) betrokken worden bij de behandeling.

Vergoedingen
In 2021 heeft iedereen een eigen ziektekostenbijdrage van minimaal €385 voordat iemand in aanmerking komt voor vergoeding van de behandelingskosten.
-Basis GGZ en Specialistische GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering, hierbij geldt ook de eigen bijdrage van minimaal €385.
-Gedeeltelijke vergoeding door ziektekostenverzekeraar bij vaktherapie (zoals: PMT) is afhankelijk van de aanvullende polisvoorwaarden. Ook hierbij geld de eigen bijdrage van minimaal €385.

Informatie Generalistische Basis GGZ (BGGZ) bij Henriëtte van der Meijden
Ik heb als GZpsycholoog geen persoonlijke contracten met zorgverzekeraars. Ik vind de eisen en controleregels waaraan de zorgverzekeraars vragen te voldoen te dwingend geworden.
Behandelingen moeten door de cliënt zelf gedeclareerd worden bij hun zorgverzekeraar. Om de behandeling (gedeeltelijk) vergoed te krijgen is het noodzakelijk goed geïnformeerd te zijn over de vergoeding via een restitutiepolis. De restitutiepolis houdt in dat je vrije keuze hebt in artsen en behandelaren. De restitutiepolis vergoedt de vrije keuze geheel of bijna geheel en is per maand iets duurder dan de naturalis- en budgetpolis.

Hieronder ziet u antwoorden op veel gestelde vragen over de restitutiepolis
1) Wilt u zelf uw behandelaar binnen de gezondheidszorg kiezen? …en wilt u ook dat deze behandeling volledig vergoed wordt door uw zorgverzekering?
Zorg dan dat u bij de keuze van een basisverzekering kiest voor een restitutiepolis.

2) Wat is het verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis?
Bij de basisverzekering kunt u kiezen tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Tegenwoordig zijn er ook mengvormen. Een belangrijk verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis is dat verzekerden met een restitutiepolis zelf de arts en andere zorgverleners mogen kiezen, in principe zonder extra kosten. Bij een naturapolis krijgt u de behandeling alleen volledig vergoed als u kiest voor een arts of behandelaar waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Gaat u met een naturapolis naar een behandelaar met wie de zorgverzekeraar geen contract heeft, dan krijgt u doorgaans slechts een deel van de kosten vergoed. Bij een restitutiepolis kan het zijn dat u de rekening moet voorschieten. Deze kunt u later bij uw zorgverzekeraar declareren. Bij veel vrijgevestigde zorgverleners zijn hierover wel afspraken te maken.

3) Is een restitutiepolis veel duurder dan een naturapolis? Een restitutiepolis is soms maar een paar euro duurder dan een naturapolis. Op www.alleverzekeringenopeenrij.nl/ziektekosten/restitutiepolis.html kunt u de premies van alle aanbieders van een restitutiepolis op een rij zien. Ook hierbij geldt dat internetverzekeringen het goedkoopste zijn.

4) Vergoeden alle restitutieverzekeringen hetzelfde bedrag?
Helaas niet. Het blijkt dat de maximum bedragen nogal uiteen kunnen lopen. Bovendien zijn veel verzekeringen op hun website hier niet duidelijk over. Er worden diverse termen gebruikt bij het overzicht over de vergoedingen, die allemaal net wat anders betekenen, bijvoorbeeld:
1) NZA-tarief 2) Marktconform tarief en 3) Gecontracteerde tarief.
Uw behandelaar kan en mag het NZA tariefvragen, dat is namelijk het maximale tarief vastgesteld door de overheid.

Bij het kiezen van een zorgverzekering raden wij u dan ook aan om niet alleen naar de premie te kijken, maar ook naar de vergoedingen. Als u er niet uitkomt op de website kunt u het beste navraag doen bij de verzekering.
Waarschuwing! Zorg dat u uw antwoord zwart op wit hebt, want helaas blijkt uit onze ervaringen dat verschillende medewerkers van de verzekeraar aan de telefoon niet altijd dezelfde antwoorden geven.
N.B.: aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Kosten andere hulpverlening dan GGZ
De kosten van andere therapie- en begeleidingsvormen dan GGZ lopen van 80 euro tot 95 euro. Zie daarvoor de verschillende vormen.

Samenwerking met andere disciplines
De huisarts en/of de verwijzer worden in kennis gesteld van de aanmelding en het voorgenomen behandeltraject. samen met u wordt een evaluatie opgesteld van de behandeling. Bij afsluiting verkrijgt de verwijzer ook bericht. Met uw toestemming kan nader overleg plaatsvinden met huisarts, verwijzer en eventuele andere betrokken hulpverleners

Klachten
Wij doen onze uiterste best om klachten te voorkomen. Mocht u desondanks toch klachten hebben, dan verzoeken wij u daar zo spoedig mogelijk contact over op te nemen. In goed overleg zal getracht worden uw klachten te verhelpen. Mochten er hierna nog klachten resten dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) . De klachtenprocedures vindt u op de website van het FVB:  www.vaktherapie.nl en van het NIP: www.psynip.nl. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het NIBIG  i.v.m. een Wkkgz-registratie door de overheid erkende Geschillencommissie .

(Tevredenheids)onderzoek
Na beëindiging van de behandeling kan de cliënt gevraagd worden om een evaluatie formulier in te vullen.
Cliënten kunnen gevraagd worden om anoniem mee te werken aan onderzoek waaraan Belloods deelneemt.

Stel een vraag

Voor informatie kunt u contact met ons opnemen

 

    Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier is het verplicht om kennis te nemen van- en akkoord te gaan met het privacy-beleid van Belloods. Indien u dit niet doet wordt uw bericht niet verstuurd. U kunt in dat geval telefonisch contact zoeken. Klik op de button om uw bericht wel te kunnen versturen.