Adres
Sint Antonieweg 9 8161 CG Epe
Openingstijden
Ma - vrij: 09:00 - 18:00 uur

GGZ  (Geestelijke Gezondheidszorg)

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ via Stichting 1nP
De Generalistische Basis GGZ is er voor lichte tot matige psychische aandoeningen. De Specialistische GGZ is er voor meer complexe en zwaardere psychische aandoeningen.
Binnen onze praktijk  bieden wij beide vormen aan. Henriëtte van der Meijden biedt zowel Basis (contractvrij) als Specialistische GGZ (via 1nP) aan. Eric van der Meijden en Christine Sarembe werken alleen via 1nP binnen de Basis- en Specialistische GGZ.
De huisarts heeft mogelijkheden om psychische problemen te behandelen o.a. door de inzet van de POH-GGZ (praktijk ondersteuner huisarts). Kan de huisarts of POH-GGZ u onvoldoende behandelen? Dan kan hij u doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Generalistische Basis GGZ of hij kan u ook meteen doorverwijzen naar de Specialistische GGZ. Bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen ook doorverwijzen naar de Basis of Specialistische GGZ.

Vergoeding Generalistische Basis GGZ  volwassenen– Henriëtte van der Meijden

Omdat ik geen contracten heb met ziektekostenverzekeraars, is het belangrijk goed bij uw ziektekosten verzekering na te gaan wat er vergoed wordt betreft de GBGGZ. Voor 2021 betaalt u in ieder geval €385,00 eigen bijdrage voor zover dat nog niet aangesproken is.

Informatie over contractvrije psychologen:
contractvrijepsycholoog.nl

U krijgt een factuur van een volledig BGGZ-traject op basis van NZA tarieven en moet deze rekening zelf indienen bij uw ziektekostenverzekering (eventueel met een privacyverklaring).

BGGZ kort (300 minuten)                 €   522,13                    (4 à 5 sessies)
BGGZ middel (500 minuten)            €   885,01                    (7 à 8 sessies)
BGGZ intensief (750 minuten          € 1434,96                    (12 à13 sessies)
Onvolledig traject                              €  228,04                    (1- 2  sessies)

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, ervaringsgerichte sessies, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die de therapeut aan de behandeling besteedt, wordt opgeteld. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling ontvangt u een factuur voor de gehele behandeling. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekering. Bij een budgetpolis wordt circa 50 tot 60% van de zorg vergoed. Bij natura- of combinatiepolissen wordt tussen de 50 en 80% vergoed. Bij sommige restitutiepolissen wordt 100% van de door de verzekeraar bepaalde, zogenoemde marktconforme, tarieven vergoed. Let op: deze zijn lager dan de NZa-tarieven! Indien men de zorg volledig vergoed wil krijgen, is een NZa-restitutiepolis noodzakelijk. Om mogelijk onaangename verrassingen te voorkomen wordt u aangeraden bij de zorgverzekeraar goed na te gaan wat u precies vergoed krijgt en dit schriftelijk te laten bevestigen.

Kwaliteitsstatuut betreffende BGGZ: Henriëtte van der Meijden

Generalistische Basis GGZ via Stichting 1nP 
Voor gecombineerde behandelingen van Eric van der Meijden en Henriëtte van der Meijden wordt binnen Praktijk Belloods ook Generalistische Basis GGZ gegeven via 1nP www.1np.nl
Vergoeding:
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u in 2020 de eerste €385,00 van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Als u zich voor een hoger eigen risico heeft verzekerd, zal dit bedrag hoger uitvallen.

Specialistische GGZ via Stichting 1nP

Specialistische GGZ is er voor meer complexe en zwaardere psychische aandoeningen. Zijn uw problemen na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost of kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de Specialistische GGZ (SGGZ).
Binnen Belloods wordt SGGZ aangeboden via 1nP www.1np.nl
Binnen SGGZ kunnen we met meerdere professionals binnen één behandeling samenwerken (o.a. psychomotorische therapie).
Vergoeding Specialistische GGZ
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u in 2021 de eerste € 385,00 van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Als u zich voor een hoger eigen risico heeft verzekerd, zal dit bedrag hoger uitvallen.

Vergoeding speciale therapieën
Sommige behandelingen aanpassingsstoornissen (burn-out) en relatietherapie vallen buiten het verzekerde pakket. Sommige therapieën, zoals b.v. PMT krijgt u alleen vergoed bij bepaalde indicaties. De tarieven hiervoor zijn tussen € 80 en €90, zie de speciale pagina’s op deze site. Vraag eventueel vooraf aan uw zorgverzekeraar of u een speciale therapie vergoed krijgt.

Psychologische hulp voor kinderen

Voor de behandeling van kinderen heeft Praktijk Belloods contracten met de gemeentes Epe en Heerde voor Behandeling Hoog. De behandelingen worden betaald door de gemeentes waar de cliënt woont. Voor de behandeling van kinderen geldt geen eigen risico. Verwijzingen zijn noodzakelijk via de huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Indicaties verlopen altijd via het CJG.

Afspraken afzeggen en ‘no-show’
Afspraken dienen 24 uur voor de geplande datum en tijd afgezegd te worden. Zo niet, dan kan een bedrag van €45 in rekening worden gebracht.

ROM
Bij alle behandelingen worden vragenlijsten afgenomen (Routine Outcome Monitoring-ROM) De ziektekostenverzekeraars eisen nu het invullen van deze vragenlijsten. Deze lijsten zullen in ieder geval voor aanvang en bij afsluiting afgenomen worden. Bij SGGZ worden vragenlijsten periodiek afgenomen.

Algemene info:
Info rijksoverheid GGZ:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg
Info over zorgverzekering en eigen risico:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering
Informatie over contractvrije psychlogen:
contractvrijepsycholoog.nl
www.zorgvoorkwaliteit.nu