Adres
Sint Antonieweg 9 8161 CG Epe
Openingstijden
Ma - vrij: 09:00 - 18:00 uur

De deelnemer krijgt in de Structure de gelegenheid om problemen vanuit het verleden, die een niet gewenste invloed hebben op het huidige leven, hebben aan te pakken. Dit gebeurt door oude conflicten opnieuw op een symbolische manier te ervaren en deze op een meer passende manier tot expressie te brengen.

In een Structure staat één groepslid (de hoofdpersoon) centraal gedurende 45 minuten, de andere groepsleden zijn beschikbaar als rol-figuren. De hoofdpersoon kan op zijn eigen lichamelijke reacties vertrouwen en in contact komen met nog niet gerealiseerde mogelijkheden. Het ego, destijds gevormd in interacties met andere mensen, krijgt in de therapie een herkansing zich al experimenterend te ontwikkelen in nieuwe symbolische interacties. Natuurlijk gaat dit niet vanzelf, het vraagt vele tussenstappen en nauwkeurige begeleiding.

Het proces van een Structure kent globaal vier fasen:

(1) een therapeutisch klimaat vestigen in de actualiteit
(2) aspecten van het verleden uitwerken
(3) een correctieve emotionele ervaring (=antidote)
(4) integratie bevorderen en een nieuwe perceptie ontwikkelen

Kenmerkend voor de werkwijze is hoe met behulp van ‘polarisatie’ ambivalentieconflicten worden ontward door meerdere rollenspelers/materialen in te zetten die verschillende aspecten van dezelfde persoon vertegenwoordigen. Uniek voor de methode is hoe de cliënt in een symbolische, begrenzende context met agressie en fysieke kracht kan experimenteren.