Adres
Sint Antonieweg 9 8161 CG Epe
Openingstijden
Ma - vrij: 09:00 - 18:00 uur

De deelnemer krijgt in de structure de gelegenheid om problemen vanuit het verleden, die een niet gewenste invloed hebben op het huidige leven, hebben aan te pakken. Dit gebeurt door oude conflicten opnieuw op een symbolische manier te ervaren en deze op een meer passende manier tot expressie te brengen.

In een structure staat één groepslid (de hoofdpersoon) centraal gedurende 45 minuten, de andere groepsleden zijn beschikbaar als rol-figuren. De hoofdpersoon kan op zijn eigen lichamelijke reacties vertrouwen en in contact komen met nog niet gerealiseerde mogelijkheden. Het ego, destijds gevormd in interacties met andere mensen, krijgt in de therapie een herkansing zich al experimenterend te ontwikkelen in nieuwe symbolische interacties. Natuurlijk gaat dit niet vanzelf, het vraagt vele tussenstappen en nauwkeurige begeleiding.

Het proces van een structure kent globaal vier fasen:

(1) een therapeutisch klimaat vestigen in de actualiteit
(2) aspecten van het verleden uitwerken
(3) een correctieve emotionele ervaring (=antidote)
(4) integratie bevorderen en een nieuwe perceptie ontwikkelen

Kenmerkend voor de werkwijze is hoe met behulp van ‘polarisatie’ ambivalentieconflicten worden ontward door meerdere rollenspelers in te zetten die verschillende aspecten van dezelfde persoon vertegenwoordigen. Uniek voor de methode is hoe de cliënt in een symbolische, begrenzende context met agressie en fysieke kracht kan experimenteren.

Organisatie
De duur van de groepszittingen is 2,5 uur en vinden 2 wekelijks plaats op dinsdag van 18.30 tot 21.00 uur. Er is weer een mogelijkheid om in te voegen in februari 2021. Opgaven zijn vanaf heden mogelijk voor kennismaking en intake.

De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 personen. Het aantal bijeenkomsten bedraagt 25 tot 50 zittingen. Na ongeveer 12 zittingen vindt een evaluatie plaats en kunnen cliënten in- en uitstromen.

Kosten
€ 80,- per keer. Onderzocht kan worden of de therapie in aanmerking kan komen voor vergoeding. De aanmelding/intake procedure is kosteloos.

Aanmelding
Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. U wordt uitgenodigd het boek “Aan den Lijve” te lezen. Als de methode u aanspreekt vindt een intakegesprek plaats. Hierin wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden die een structure groep u kan bieden, wat de thema’s en doelen voor de structure-groep kunnen zijn. Vervolgens wordt u gevraagd een levensverhaal te schrijven. Daarna kunt u deelnemen aan de structure groep bij een instroommoment.