Adres
Sint Antonieweg 9 8161 CG Epe
Openingstijden
Ma - vrij: 09:00 - 18:00 uur

Is een vorm van lichaamsgerichte groepstherapie, waarbij lichamelijk beleven, woorden en interactie samengaan.

In een veilig therapeutisch klimaat wordt de cliënt de gelegenheid geboden op een ervaringsgerichte en inzichtgevende manier klachten en problemen te uiten, te onderzoeken en de wens tot verandering vorm te geven. De cliënt werkt op een individuele persoonsgerichte manier binnen een groep of binnen een individueel traject en doet correctieve ervaringen op die klachten of problemen doen verminderen. Een specifiek gebruikte methodiek hierbij is: de Structure.

In de Pesso-therapie wordt aandacht besteed aan wat je onder woorden brengt en aan je “lichaamstaal” zoals je lijfelijke gewaarwordingen en impulsen.

De Pesso-therapie vindt vooral plaats in een groep, omdat conflicten en trauma’s ontstaan in wisselwerking met anderen. Ze zijn daarom het beste op te lossen in contact met andere mensen. In de therapie richt de cliënt in een rollenspel – lijfelijk – zijn emoties op anderen en kan de cliënt zijn acties beproeven in wisselwerking met iemand anders.

De therapie vorm is geschikt voor mensen die psychosociale klachten of -problemen hebben en nieuwsgierig zijn om deze diepgaand te onderzoeken en bereid zijn zelfconfrontaties aan te gaan.

Meer specifiek is Pesso-therapie voor wie zich herkent in de volgende punten:

  • Ik voel me belemmerd door onverwerkte gebeurtenissen van vroeger.
  • Ik wil proberen of een lichaamsgerichte benadering bij mij past, omdat ik merk dat alleen praten over mijn problemen mij onvoldoende helpt.
  • Ik heb niet al te veel moeite met het gegeven dat Pessotherapie in een groep plaatsvindt.

Wil de cliënt deelnemen aan de structuregroep dan is de oefeningen groep een noodzakelijke voorbereiding daarop. Het is mogelijk om alleen aan de oefeningen deel te nemen.

De uitgangspunten en methoden worden ook gebruikt in individuele therapie- en begeleidingsvormen.

Structuregroep.

De deelnemer krijgt in de Structure de gelegenheid om problemen vanuit het verleden, die een niet gewenste invloed hebben op het huidige leven, hebben aan te pakken. Dit gebeurt door oude conflicten opnieuw op een symbolische manier te ervaren en deze op een meer passende manier tot expressie te brengen.

In een Structure staat één groepslid (de hoofdpersoon) centraal gedurende 45 minuten, de andere groepsleden zijn beschikbaar als rol-figuren. De hoofdpersoon kan op zijn eigen lichamelijke reacties vertrouwen en in contact komen met nog niet gerealiseerde mogelijkheden. Het ego, destijds gevormd in interacties met andere mensen, krijgt in de therapie een herkansing zich al experimenterend te ontwikkelen in nieuwe symbolische interacties. Natuurlijk gaat dit niet vanzelf, het vraagt vele tussenstappen en nauwkeurige begeleiding.

Het proces van een Structure kent globaal vier fasen:

(1) een therapeutisch klimaat vestigen in de actualiteit
(2) aspecten van het verleden uitwerken
(3) een correctieve emotionele ervaring (=antidote)
(4) integratie bevorderen en een nieuwe perceptie ontwikkelen

Kenmerkend voor de werkwijze is hoe met behulp van ‘polarisatie’ ambivalentieconflicten worden ontward door meerdere rollenspelers/materialen in te zetten die verschillende aspecten van dezelfde persoon vertegenwoordigen. Uniek voor de methode is hoe de cliënt in een symbolische, begrenzende context met agressie en fysieke kracht kan experimenteren.

Oefeningengroep.

In de oefeningen-groep wordt de cliënt de mogelijkheid geboden: lichaamssignalen te leren herkennen en de betekenis daarvan te onderzoeken en zich voor te bereiden op de specifieke rollenspeltechniek (accommodatie) zoals het in de structuregroep wordt aangeboden.

In de oefeningen-groep worden op een gestructureerde manier oefeningen aangeboden die zich o.a. richten op: grenzen, afstand en nabijheid, emoties, behoeften, plaats, gecontroleerd bewegen, betekenis van gebaren enz.

 

Aanbevolen literatuur:  Aan den Lijve. (Lichaamsgericht psychotherapie volgens Pesso),  Attekum . M. van (1997), Lisse: Swets&Zeitlinger

Verdere informatie: www.pessotherapie.nl