Adres
Sint Antonieweg 9 8161 CG Epe
Openingstijden
Ma - vrij: 09:00 - 18:00 uur

Wachtlijst:
Op dit moment kan Henriëtte van der Meijden tot 1 januari 2020 geen nieuwe cliënten aannemen en plant zij ook geen kennismakingsafspraken. De reden daarvan is de lengte van haar huidige wachtlijst en het enigszins verminderen van haar aantal werkuren. U kunt zich nog steeds aanmelden bij Eric van der Meijden. Zijn wachttijd bedraagt minstens 3 maanden.  Een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan wel bij hem op korte termijn worden gepland.  

Privacy reglement:
In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegeven (AVG) vindt u hier het privacy reglement zoals Praktijk Belloods hanteert.

Cursus: “houd me vast”.
Vanaf september op 8 maandagavonden wordt vermoedelijk gestart met een nieuwe cursus: “Houd mij vast”, gebaseerd op het boek: Houd mij vast- zeven gesprekken voor een hechtere en veilige relatie: door Dr. Sue Johnson. U kunt zich vanaf heden aanmelden. Zie voor verdere info.

Kinder- en Jeugd behandeling GGZ:
Belloods heeft een contract met de gemeenten Epe en Heerde voor de vergoeding van kinder- en jeugdbehandelingen. De indicaties verlopen via de huisarts en Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

Vanaf heden opgave mogelijk voor de Pesso Therapie (structure groep)
Vanaf september 2019 op dinsdagen van 18.30 tot 21.00 staat de Pesso structure groep in Epe o.l.v. Christine Sarembe en Eric van der Meijden weer open voor nieuwe cliënten. U kunt zich vanaf nu aanmelden voor een kennismakingsgesprek en een intake. Opgave per mail: info@belloods.nl of telefonisch: 0578 611255

Pesso Therapie (oefeningen groep)
Vanaf heden is inschrijving mogelijk voor de Pesso oefeningengroep die bij voldoende deelnemers start in oktober 2019 op vrijdag middag van 16.00 tot met 18.30 uur. Opgave per mail: info@belloods.nl of telefonisch: 0578 611255

Welke ziektekostenverzekeraars vergoeden Vaktherapie?
PMT is een vaktherapie die bij een aantal verzekeraars voor een deel wordt vergoed. Wij zijn aangesloten bij de FVB. Wilt u weten of uw (aanstaande) verzekeraar PMT vergoed ga naar de zorgwijzer site: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie#vergoedingen  Vraag daarnaast bij de verzekeraar of deze vaktherapie, PMT vergoed voor bij de FVB aangesloten therapeuten.

Register schematherapeutisch werker.
Eric van der Meijden is toegelaten tot het register van Schematherapeutisch werker.  Hij verzorgt aan het RINO Amsterdam met drie collega’s de cursus schematherapie en vaktherapie voor vaktherapeuten zie: schematherapie en vaktherapie

Informatie Generalistische Basis GGZ (BGGZ) startend in 2016 Henriëtte van der Meijden
Vanaf 2016 heb ik als GZpsycholoog geen persoonlijke contracten meer met zorgverzekeraars. Ik vind de eisen en controleregels waaraan de zorgverzekeraars vragen te voldoen te dwingend geworden.Zie voor info over contractvrije psychologen:
contractvrijepsycholoog.nl.

Behandelingen startend vanaf 2016 moeten door de cliënt zelf gedeclareerd worden bij hun zorgverzekeraar. Om de behandeling (gedeeltelijk) vergoed te krijgen is het noodzakelijk goed geïnformeerd te zijn over de vergoeding via een restitutiepolis. De restitutiepolis houdt in dat je vrije keuze hebt in artsen en behandelaren. De restitutiepolis vergoedt de vrije keuze geheel of bijna geheel en is per maand iets duurder dan de naturalis- en budgetpolis. (zie voor meer informatie info cliënten)

Boek: “Schematherapie en de Gezonde Volwassene.”
Onder redactie van Anne-Marie Claassen en Silvia Pol. Henriëtte en Eric hebben in dit boek een hoofdstuk geschreven: Psychomotorische Therapie en de Gezonde Volwassene. Uitgegeven door: Bohn Stafleu van Loghum zie: Schematherapie en de gezonde volwassene.

Verdergaande samenwerking binnen 1nP
1nP vormt RVE. Binnen de RVE’s werken professionals intensief samen. Belloods werkt samen met een groot aantal professionals, o.a. met  Erik Jacobs (psychotherapeut), Ad Blom (psychotherapeut).  Per 1 januari 2017 is De RVE Epe samen gegaan met de RVE Zutphen. Hierdoor is een groep van ongeveer 15 professionals ontstaan die intensief samenwerken.  zie: www.1np.nl