Adres
Sint Antonieweg 9 8161 CG Epe
Openingstijden
Ma - vrij: 09:00 - 18:00 uur

Maatregelen Corona / Covid19 virus
De kabinetsmaatregelen als gevolg van het Corona / Covid19 virus hebben voor de behandelingen bij Praktijk Belloods momenteel de volgende consequenties: Rekening houdend met de RIVM regels is het mogelijk face-to-face afspraken te maken.

Beëindiging Praktijk Belloods
Wij nemen vanaf heden geen SGGZ cliënten meer in behandeling, omdat dit complexere problematiek betreft en wij niet meer in staat zijn een passend aanbod te doen t.a.v. behandelduur.
Eric en Henriëtte stoppen niet tegelijk met hun werkzaamheden.
Eric stopt op 1-2-2022 en neemt vanaf heden geen nieuwe cliënten in behandeling.
Henriëtte werkt door tot 1-7-2022. Zij neemt vanaf 1-1-2022 geen nieuwe BGGZ cliënten meer in behandeling.
Tot aan de genoemde data blijven nieuwe BGGZ cliënten welkom bij ons. Hierbij dient op dit moment rekening gehouden te worden met een wachttijd van 3 maanden voor Henriëtte.

Wachtlijst:
Henriëtte van der Meijden heeft een wachttijd van 3 maanden. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan wel op korte termijn worden gepland.
Eric van der Meijden neemt geen nieuwe cliënten meer aan.     

Privacy reglement:
In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegeven (AVG) vindt u hier het privacy reglement zoals Praktijk Belloods hanteert.

Cursus: “houd me vast”.
In de loop van 2021 op 8 maandagavonden wordt bij voldoende deelname gestart met een nieuwe cursus: “Houd mij vast”, gebaseerd op het boek: Houd mij vast- zeven gesprekken voor een hechtere en veilige relatie: door Dr. Sue Johnson. U kunt zich vanaf heden aanmelden. Zie voor verdere info.

Kinder- en Jeugd behandeling GGZ:
Belloods heeft een contract met de gemeenten Epe en Heerde voor de vergoeding van kinder- en jeugdbehandelingen. De indicaties verlopen via de huisarts en Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

Geen opgave mogelijk voor de Pesso Therapie (Structure groep)
Op dit moment is het niet meer mogelijk u op te geven voor de Pesso structuregroep. Individuele Pesso therapie is nog wel een optie.

Pesso Therapie (oefeningen groep)
Vanaf heden is inschrijving mogelijk voor de Pesso oefeningengroep die bij voldoende deelnemers start in september 2021 op vrijdag middag van 16.00 tot met 18.30 uur. Opgave per mail: info@belloods.nl of telefonisch: 0578 611255

Welke ziektekostenverzekeraars vergoeden Vaktherapie?
PMT is een vaktherapie die bij een aantal verzekeraars voor een deel wordt vergoed. Wij zijn aangesloten bij de FVB. Wilt u weten of uw (aanstaande) verzekeraar PMT vergoed ga naar de zorgwijzer site: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie#vergoedingen  Vraag daarnaast bij de verzekeraar of deze vaktherapie, PMT vergoed voor bij de FVB aangesloten therapeuten.

Register schematherapeutisch werker.
Eric van der Meijden is toegelaten tot het register van Schematherapeutisch werker.  Hij verzorgt aan het RINO Amsterdam met drie collega’s de cursus schematherapie en vaktherapie voor vaktherapeuten zie: schematherapie en vaktherapie

Informatie Generalistische Basis GGZ (BGGZ) startend in 2016 Henriëtte van der Meijden
Henriëtte heeft als GZpsycholoog geen persoonlijke contracten met zorgverzekeraars. Zij vindt de eisen en controleregels waaraan de zorgverzekeraars vragen te voldoen te dwingend geworden.Zie voor info over contractvrije psychologen:contractvrijepsycholoog.nl.

Behandelingen moeten door de cliënt zelf worden gedeclareerd bij hun zorgverzekeraar. Om de behandeling (gedeeltelijk) vergoed te krijgen is het noodzakelijk goed geïnformeerd te zijn over de vergoeding via een restitutiepolis. De restitutiepolis houdt in dat je vrije keuze hebt in artsen en behandelaren. De restitutiepolis vergoedt de vrije keuze geheel of bijna geheel en is per maand iets duurder dan de naturalis- en budgetpolis. (zie voor meer informatie info cliënten)

Boek: “Schematherapie en de Gezonde Volwassene.”
Onder redactie van Anne-Marie Claassen en Silvia Pol. Henriëtte en Eric hebben in dit boek een hoofdstuk geschreven: Psychomotorische Therapie en de Gezonde Volwassene. Uitgegeven door: Bohn Stafleu van Loghum zie: Schematherapie en de gezonde volwassene.

Verdergaande samenwerking binnen 1nP
1nP vormt samenwerkingsverbanden: de RVE.(Resultaat Verantwoordelijke Eenheid). Binnen de RVE’s werken professionals intensief samen en maken gebruik van elkaars deskundigheid en ervaring. Belloods is aangesloten bij de RVE Apeldoorn.  Zie: www.1np.nl