Adres
Sint Antonieweg 9 8161 CG Epe
Openingstijden
Ma - vrij: 09:00 - 18:00 uur

>/

 Beroepsverenigingen
 De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie  (N.V.P.M.T.): www.nvpmt.nl
 De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB): www.vaktherapie.nl
 Vereniging voor EMDR Nederland: www.EMDR.nl
 Vereniging voor Pesso-psychotherapie: www.pessotherapie.nl
 Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP): www.psynip.nl
 Opleidingen
 Psychomotorische therapie opleiding aan de Calo, Hogeschool Windesheim: www.windesheim.nl
 Faculteit bewegings wetenschappen aan de VU Amsteredam: www.FBW.nl
 Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie te Grave: www.haptonomie.com
 Faculteit bewegingswetenschappen aan de RU Groningen: www.rug.nl/bewegingswetenschappen
 Psychomotorisch therapie opleiding aan de HAN in Nijmegen: www.han-cto.nl
 Samenwerking
1nP: ‘1e netwerk Professionals in de ambulante GGZ’ hierbij is onze praktijk aangesloten:  www.1np.nl
Praktijk Ijssel Veluwe, psychologie in beweging  www.praktijkijsselveluwe.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin Epe www.cjgepe.nl
Diëtisten praktijk: Gea Koopman www.dietistepe.nl
Samenwerkingsverband GGZ hulpverleners en huisartsen (POH-GGZ) http://www.ggz-epe.nl/
Website ontwikkeld door Supreme Media Epe www.supreme-media.nl
 Informatief
 De PMT infosite geeft informatie over o.a. Psychomotorische Therapie: www.pmtinfosite.nl
 Op deze website staat info over zorgverzekering en eigen risico. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering
 Info rijksoverheid over GGZ www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg
 Info over contractvrije psycholoog en tarieven zorgverzekering contractvrijepsycholoog.nl
 Het Trimbos Instituut doet onderzoek binnen de geestelijke gezondheidszorg: www.trimbos.nl