Adres
Sint Antonieweg 9 8161 CG Epe
Openingstijden
Ma - vrij: 09:00 - 18:00 uur

Een haptonomische benadering legt een accent op de mogelijkheden van het (weer leren) voelen van zichzelf in relatie met de omgeving. Het gevoel en het omgaan met gevoelens kan onder invloed van zeer verschillende ervaringen en/of ontwikkelingen verstoord zijn. De begeleiding is gericht op het (weer) open staan voor voelen en om met dit voelen contact te maken met eigen en andermans gevoelsleven. Er ontstaat zodoende een gevoelsmatig en cognitief inzicht in het eigen functioneren op basis waarvan nieuw gedrag zich kan ontwikkelen. Binnen de haptonomie als ervaringstherapie kan het ook van belang zijn om met gevoelens te leren omgaan die uit het verleden stammen en het hier en nu beïnvloeden. Henriëtte van der Meijden hanteert een lichaamsgerichte benaderingswijze, waarvan gebruik gemaakt kan worden zowel in een Basis als een Specialistische GGZ behandeling. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig.

Als er specifiek om Haptonomie als behandeling gevraagd wordt, valt dit niet onder de vergoeding van de basiszorg. Per sessie van 50 minuten zijn de kosten dan € 90.- inclusief btw. Mogelijk wordt een deel vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Informatie: www.haptonomie.com