Adres
Sint Antonieweg 9 8161 CG Epe
Openingstijden
Ma - vrij: 09:00 - 18:00 uur

Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR) is een geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode om één of meer akelige of schokkende ervaringen te verwerken. Dit kunnen meer of minder heftige trauma’s zijn, waarbij de last is dat de herinnering aan deze gebeurtenis nog steeds een verstorende emotionele reactie oproept in het heden. EMDR kan afzonderlijk worden toegepast en duurt dan slechts enkele sessies, maar EMDR kan ook onderdeel zijn van een bredere therapie. EMDR combineert elementen van cognitieve, emotionele en lichaamsgerichte benaderingen met afleidende zintuiglijke ervaringen. In de vorm van: met de ogen volgen van de hand van de therapeut of andere afleidende stimuli gericht op het auditieve of het lichamelijk ervaren. Hierdoor wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd en komt een herstelproces op gang. EMDR veroorzaakt herkenbare veranderingen.

Het doel van de behandeling is dat de cliënt kan terugdenken aan de oorspronkelijke gebeurtenis, zonder dat de herinnering nog klachten in het hier en nu teweegbrengt. De ervaring heeft een plaats gekregen in de levensgeschiedenis.
EMDR kan ook bij kinderen en jeugdigen, mede doordat EMDR een non-verbaal kenmerk heeft en de tijd dat de cliënt blootgesteld wordt aan de gebeurtenis relatief kort is.

Henriëtte van der Meijden is lid van de Vereniging EMDR Nederland en geaccrediteerd Practitioner in EMDR van de EMDR Europe Association.

Voor uitgebreide informatie: www.EMDR.nl en www.emdrkindenjeugd.nl